Palet Pro s.r.o.
Mlýnská 64a
58601 Jihlava
Česká Republika
tel.: +420 567 300 200
fax: +420 567 300 200
e-mail: info@paletpro.cz
 
Další sběrná místa PaletPro
Sběrná místa | Praha
Dálnice D1, OMV
exit 107, směr Praha
 
Sběrná místa | Humpolec
Dálnice D1, Humpolec
exit 90, oba směry

Ekologie

Chováme se ekologicky a šetrně k životnímu prostředí. Vnímáme tento soudobý fenomén, jako prioritní a proto směřujeme naše aktivity k dodržování určitých pravidel. I v naší firmě vznikají logicky odpady. Správným tříděním, volbou vhodných ochranných a přepravních prostředků a pak následným odvozem na určená místa, přistupujeme všichni k životnímu prostředí tak, jak je třeba.

Mezi obvyklé druhy odpadů naší firmy patří tyto materiály:

 • PAPÍR
 • PLASTY
 • IGELITY
 • OLEJE A MAZIVA
 • KOVOVÉ ČÁSTI
 • ČÁSTI STROJNÍCH DÍLŮ
 • A V NEJVĚTŠÍ MÍŘE DŘEVĚNÉ, NEVYUŽITELNÉ ČÁSTI PALET

Naše ekologické chování nespočívá pouze ve výše uvedených bodech, ale i ve vytváření pomocných prostředků a návyků uvnitř firmy, které přímo ovlivňují a udržují ochranu životního prostředí.

Patří mezi ně tyto postupy:

 • K opravám palet, využíváme funkční části ze starých a poškozených palet, tím šetříme naše lesy
 • Nevyužitelné zbytky palet LIKVIDUJEME PROSTŘEDNICTVÍM dřevozpracujících FIREM
 • Veškeré výše uvedené odpady, jsou systematicky sváženy NA MÍSTA K TOMU URČENÁ
 • Všichni zaměstnanci mají ve svém popisu práce, zahrnuty principy chování a provozní postupy tak, aby respektovaly a podporovaly ekologické chování
 • Toto chování je vyžadováno a kontrolováno
 • Kvalita pracovních postupů je v prvopočátku popsaná certifikátem kvality ČSN EN ISO 9001:2001